algemene informatie huisoppasser worden huisoppasser aanvragen
Algemene informatie
 home   Vacantie houden als huisoppasser
Informatie over huisoppassers
Informatie over huisoppasser worden
Pers en TV over huisoppasser.nl

Nu ook huisoppasser worden en u kunt regelmatig verblijven op unieke locaties in mooie omgevingen.

De locaties.
De werkzaamheden zijn niet alleen in Nederland, maar ook op locaties in andere landen en werelddelen.

Het kan hierbij gaan om landgoederen, luxueuze villa´s met kostbare inboedel, 2e woningen in andere landen, woningen van expats die tijdelijk terugkeren naar hun land van herkomst, maar ook eenvoudigere woningen, waarvan de eigenaar een goede verzorging voor de huisdieren wenst.

Oppasperioden.
Het hele jaar worden huisoppassers gevraagd. Het kan hierbij gaan om periodes van slechts enige dagen, waarbij de huiseigenaren voornamelijk wensen dat hun huisdieren in hun eigen vertrouwde omgeving goed worden verzorgd en hun woning wordt bewoond, tot regelmatige en langere perioden van afwezigheid.

Veel opdrachtgevers zijn elk jaar verscheidene malen voor kortere of langere tijd afwezig en wensen, indien mogelijk, dat elke keer dezelfde vertrouwde personen bij hen als huisoppasser fungeren.

"Home and Family Care" heeft ook opdrachtgevers (voor voornamelijk locaties buiten Nederland), welke slechts een aantal maanden per jaar hun (2e) huis bewonen.
De aaneengesloten periode welke deze opdrachten duren, kunnen van enkele maanden tot bijna een geheel jaar in beslag nemen.
Huisoppassers fungeren dan als huisbeheerders en dienen het lokale personeel aan te sturen, zoals de werkster, tuinman en onderhoudspersoneel.
Wenselijk in zulke gevallen is, dat de huisoppasser (beheerder) zich verstaanbaar kan maken in de taal welke in het betreffende land wordt gesproken.

Het service niveau.
Naarmate het niveau en inrichting van de locatie luxueuzer en van grotere waarde is, nemen ook de eisen van opdrachtgevers toe omtrent de mate van de gewenste veiligheid en het serviceniveau welke van "Home and Family Care" wordt verlangd.
Daarmee worden ook de eisen welke gesteld worden met betrekking tot de volledigheid van de geverifieerde gegevens van de huisoppassers belangrijker.

Veel verzekeringsmaatschappijen van onze opdrachtgevers eisen tegenwoordig dat indien een andere persoon dan de hoofdbewoner het pand bewoont en er op de verzekering verhaalbare schade ontstaat, dat dan een bewijs van goed gedrag van deze andere bewoner kan worden overlegd, voor tot uitkering word overgegaan.
Daarom is besloten om aan al onze ingeschreven huisoppassers een VOG (bewijs van goed gedrag) of een vergelijkbaar officieel document als eis te stellen.

Huisoppasser worden bij "Home and Family Care".
Een aanvraag indienen bij "Home and Family Care" is mogelijk voor ieder die graag eens in een andere omgeving en op een andere locatie wil verblijven en als tegenprestatie de zorg voor eventueel aanwezige huisdieren en het in orde houden van de locatie op zich wil nemen.

Meestal is het gebruik van de (aantrekkelijke en/of luxueuze) locatie, voor de huisoppasser voldoende beloning, voor de geringe werkzaamheden welke verricht moet worden.
Er zijn huisoppasopdrachten waarbij de dagelijks verlangde werkzaamheden een zodanig beslag op de tijd leggen dat een vergoeding voor deze werkzaamhede redelijk is.
De hoogte van vergoedingen in deze situaties worden in onderlinge samenspraak vooraf bepaald en de overeengekomen vergoedingen worden rechtstreeks tussen de opdrachtgever en de huisoppassers geregeld.

Daadwerkelijk ingezet worden als huisoppasser, is geheel afhankelijk van de wensen van onze relaties, welke een huisoppasser zoeken.
"Home and Family Care" vervult hierin een adviserende rol, maar de cliënten beslissen uiteindelijk, naar welke huisoppasser hun voorkeur uitgaat.

Categorieën huisoppassers.
"Home and Family Care" kent 3 categorieen huisoppassers.

Categorie 1
De personen welke zich in willen schrijven voor categorie 1 dienen een zeer compleet online vragenformulier in te vullen, waarvan de inhoud zorgvuldig geverifieerd gaat worden door een gespecialiseerd, erkend beveiligingsbedrijf.
Op een enkele uitzondering na, wordt na inschrijving en acceptatie en voor de aanvang van een huisoppas opdracht, persoonlijk kennis gemaakt.
U ontvangt na uw inschrijving een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek bij een van onze consulenten, of een afspraak bij u thuis. Ook wordt de huisoppasser persoonlijk geïntroduceerd bij de opdrachtgever.
Veel aanvragen in deze categorie betreffen unieke en luxueuze locaties zowel in Nederland als daarbuiten.
"Huisoppasser" verlangt als aanvullende voorwaarde voor categorie1 en 2 huisoppassers een recent bewijs van goed gedrag.
In de meeste gevallen worden de reiskosten vergoed.
Het takenpakket voor huisoppassers in deze categorie kan zeer gevarieerd zijn en voor de uitvoering van de meer arbeidsintensieve opdrachten worden redelijke vergoedingen geboden.

Inschrijving geldt voor een periode van 1 jaar, met mogelijkheid tot jaarlijkse verlenging.
Voor administratiekosten wordt bij inschrijving en opname in ons register een bedrag van € 20,00 in rekening gebracht en vervolgens een bijdrage van € 10,00 per jaar.

Ga naar inschrijfformulier Categorie 1.

Categorie 2
Categorie 2 huisoppassers wensen slechts een of enkele malen per jaar huisoppasopdrachten te vervullen in een vooraf bepaalde periode en met specifieke wensen omtrent locatie en bijkomende werkzaamheden.
De service die van "Home and Family Care" verwacht wordt voor aanvragen voor een huisoppasser in categorie 2 betreffen voornamelijk aanvragen van mensen die gedurende hun vakantieperiode een huisoppasser in huis willen hebben voor het verzorgen van hun huisdieren.
Ook wordt verwacht dat de gegevens van deze huisoppassers zijn geverifieerd.
Het betreft hier voornamelijk huisoppas opdrachten in Nederland en België gedurende de reguliere vakantieperioden.
De personen welke zich in willen schrijven voor deze categorie dienen hun aanvraag in door het invullen van een uitgebreid vragenformulier.
De gegevens verzonden met dit formulier zullen volledig worden geverifieerd.
Het is mogelijk dat een van onze consulenten persoonlijk, of telefonisch met u contact opneemt om eventueel aanvullende gegevens op te nemen.

"Huisoppasser" verlangt als aanvullende voorwaarde voor categorie1 en 2 huisoppassers een recent bewijs van goed gedrag.
Inschrijving geldt voor een periode van 1 jaar, met mogelijkheid tot jaarlijkse verlenging.
Voor administratiekosten wordt bij inschrijving en opname in ons register een bedrag van € 20,00 in rekening gebracht en vervolgens een bijdrage van € 10,00 per jaar.

Ga naar inschrijfformulier 2.

Categorie 3
Ieder die zich inschrijft om huisoppasser te worden komt automatisch eerst in categorie 3.
Zodra de administratiekosten zijn voldaan en alle gegevens zijn geëvalueerd waarbij de gevraagde aanvullende gegevens in het dossier zijn opgenomen, wordt u verplaatst naar de categorie van uw keuze 1 of 2.

transtext
clairgarden
Vakantiemarkt
Barron travel
Miles Travel
Pagona travel
Sinja travel
Expiriences and Memories for a Lifetime
Startkabel
vakantiereizen
Silverjet
Talisman
"Vakantiemarkt"
Vakantiemarkt.com - De vakantie advertentiesite van Nederland!
Als bezoeker van huisoppasser.nl wordt u in de gelegenheid gesteld 250 gratis professionele visitekaartjes te verwerven.
Klik voor uw gratis visitekaartjes
Vakantie-links.nl
Copyright © 2016 "websalepromotions"
Designed and produced by websalepromotions